توضیحات

تکنولوژی Wi-Fi دارای پیچیدگی های زیادی است ، این دستگاه (دستگاه airchecker) به کارشناسان این اجازه را می دهد که به سرعت شبکه های 802.11a/b/g/nرا شناسائی و مشکل یابی کند .

تستر LINK RUNNER AT

این دستگاه شامل تکنولوژی های مختلف تست Wi-Fi از قبیل تشخیص کانال ها(Channel scaning) و تشخیص تداخل ها (Interference Detection)و تست ارتباط ( Connectivity Test ) است .

برخی از امکانات دستگاه AirCheck Wi-Fi Tester :

·         problem : مشکلات پوششی

·         Overload network and channel : تداخل شبکه ها و کانال ها

·          Interference: تداخل ها

·         Connectivity Problem: مشکلات ارتباط

·         Fail accesspoint: اکسس پوینت های خراب

·         Rough Accesspoint: اکسس پوینت های مزاحم

·         Security  Setting: تنظیمات امنیتی

·         Client Problem: مشکلات نودها

برای ثبت سفارش این دستگاه می بایست از شماره فنی زیر استفاده نمایید :

 

Description /  توضیحاتشماره فنی /  Part Number
AirCheck Wi-Fi TesterAIRCHECK

این نوشته را هم دنبال کنید

تست فلوک چیست؟