توضیحات

پاورمتر اکسفو EXFO FPM-600

پاورمتر فیبر نوری اکسفو EXFO FPM-600 :پاورمتر (Power meter) دستگاهی برای اندازه گیری و تحلیل توان می باشد. توان میزان مصرف انرژی در واحد زمان را نشان می دهد. پس از انجام عملیات فیوژن فیبر نوری با استفاده از پاور متر، توان عبوری از فیبر نوری را اندازه گیری می کند. یک پاورمتر نوعی تستر شبکه است که با توجه به نوع طراحی می تواند قابلیت اندازه گیری توان الکتریکی، اندازه گیری انرژی الکتریکی ، اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو ، اندازه گیری توان واقعی و ظاهری، اندازه گیری ضریب توان (PF)، اندازه گیری زاویه فاز (Φ)، اندازه گیری جریان های AC و DC و اندازه گیری ولتاژهای مستقیم و متناوب را داشته باشد.

 

پاورمتر فیبر نوری اکسفو EXFO FPM-600

پاورمتر فیبر نوری اکسفو EXFO FPM-600

مشخصات فنی پاورمتر فیبر نوری اکسفو EXFO FPM-600

–  Size: 190 mm x 100 mm x 62 mm
– EXFO Power Meter Weight: 0.48 kg
– Detector: Ge
– Power range (dBm): 10 to –70
– Wavelength range (nm): 800 to 1650
– Power uncertainty:  ±5 % ± 0.1 nW
– Resolution (dB): ±0.01 (10 dBm to –60 dBm)
– Automatic offset nulling: Yes
– Display units: dB, dBm, W
– Tone detection: 270 Hz, 1 kHz and 2 kHz
– Auto-switching: Yes
– Data storage (items): more than 1000
– Battery life (hours) (typical): 72

 

پاورمتر فیبر نوری اکسفو EXFO FPM-600

دریافت کاتالوگ پاورمتر فیبر نوری اکسفو EXFO FPM-600

EXFO Power Meter FPM-600