تست کابل شبکه

تست کابل شبکه یکی از اقدامات موثر ومنطقی در پیاده سازی شبکه های استاندارد و ساخت یافته است وتست کابل های شبکه و به ویژه تست فلوک نمونه کابل و تجهیزات پسیو قبل از اجرای پروژه های دیتا می باشد. و توسط مجموعه ایران فلوک صورت میگیرد.

تست نمونه تجهیزات پروژه (Sample Test)

شرکت مهندسی آزما شبکه ایرانیان (ایران فلوک )با در اختیار داشتن ابزار های مختلف تجهیزات اندازه گیری برند فلوک به عنوان یکی از خدمات اصلی خود انجام تست نمونه کابل های شبکه قبل از انجام پروژه ها را جهت پیمانکاران و کارفرمایان قرار داده و بصورت روزانه یکسری از تجهیزات  خود را جهت این کار نگهداری وذخیره دارد.

این امر با اندکی هزینه اولیه  قبل از اجرای پروژه ها و حتی قبل از خرید اصلی تجهیزات شبکه کمک قابل توجهی به کارفرمایان و پیمانکاران شبکه می کند چرا که ا انجام این مرحله در پروژه ها وضعیت مورد نظر کارفرما از اجرای پروژه مشخص خواهد شد و طرفین بدون هیچ گونه نگرانی روال کاری خود را دنبال خواهند کرد.

اجرای این امر هوشمندی  مدیران شبکه و کارفرمایان را مشخص نموده تا بتوانند قبل از هرچیز جلو خسارت های احتمالی به سازمان خود و حتی پیمانکاران و تامین کنندگان کالا ها را بگیرند.

تست کابل شبکه

تست کابل شبکه

جهت انجام این امور بایستی نمونه تجهیزات اجرای پسیو شبکه از قبیل نمونه کابل شبکه ،نمونه پچ پنل شبکه ،نمونه کیستون های شبکه نصبی در سمت پریز های شبکه ،نمونه پچ کورد های شبکه بصورت تصادفی به میزان  5 درصد از کل انتخاب و به یک شرکت ناظر و مرجع رسمی ارسال گردیده و پس از بررسی استاندارد بودن تجهیزات اقدامات نهایی اجرای پروژه صورت پذیرد.

پیشنهاد کارشناسان شرکت آزما شبکه براین بوده تا پس از دریافت گزارشات تست و آنالیز به علت عدم امکان تست کلیه کابل ها وتجهیزات شبکه ،نمونه تجهیزات ارسالی پس از دریافت تاییدیه استاندارد تست فلوک به عنوان مرجع قرارگرفته شود و در زمان عقد قرارداد پروژه تامین کننده و پیمانکار شبکه با قبول کیفیت نمونه تجهیزات ،تضمین نمایند تا پس از نصب و راه اندازی شبکه و تست فلوک نهایی پروژه با توافق درصدی از نمونه تست کار را به کارفرما تحویل نمایند.

تست کابل شبکه و تجهیزات پروژه (Sample Test)

تست کابل شبکه و تجهیزات پروژه (Sample Test)

گروه مهندسین آزما شبکه ایرانیان (ایران فلوک) آمادگی خود را دراین زمینه اعلام نموده و به کارفرمایان ، تامین کنندگان و پیمانکاران مشاوره های لازم جهت نحوه ارسال برای امور تست تجهیزات شبکه و نصب و راه ندازی ودراختیار قراردادن تجارب لازم را دراین زمینه قرارداده تا بتوانیم شاید تاثیری لازم در زمینه استاندارد سازی اجرای پروژهای شبکه را انجام نماید.

تست حلقه کابل شبکه

جهت انجام تست فلوک فیبر نوری و همچنین تست حلقه کابل شبکه برای اولین بار در ایران با جدیدترین دستگاه تست فلوک با شماره های ما در ایران فلوک در تماس باشید

جهت انجام تست کابل شبکه با ما در تماس باشید